Ontdek hier onze maandelijkse teamtips voor meer gelukkige, gezonde en betrokken teams.

The five dysfunctions of a team

The Five Dysfunctions of a Team” is een veelgelezen boek over teambuilding en teamdynamiek, geschreven door Patrick Lencioni. Het boek richt zich op bedrijven en teams die willen leren hoe ze effectiever kunnen samenwerken en samen succes kunnen boeken. In dit artikel zullen we de vijf dysfuncties bespreken die volgens Lencioni aan de basis liggen van een niet-functionerend team en hoe je deze dysfuncties kunt voorkomen.

1. Afwezigheid van vertrouwen
De eerste dysfunctie van een niet-functionerend team is afwezigheid van vertrouwen. Lencioni stelt dat teamleden zonder vertrouwen niet bereid zijn om elkaar open en eerlijk te bekritiseren en te feedbacken, wat uiteindelijk leidt tot verkeerde beslissingen en een verminderde samenwerking. Om vertrouwen op te bouwen, moeten teamleden zich blootgeven en persoonlijke zwaktes delen met het team.

2. Angst voor conflicten
De tweede dysfunctie is angst voor conflicten. Veel teams vermijden conflicten en gaan daardoor verkeerde beslissingen nemen of beslissingen uitstellen. Lencioni benadrukt het belang van conflicten als middel om beter te communiceren en samen te werken. Conflicten moeten niet vermeden worden, ze moeten op een gezonde manier aangepakt moeten worden.

3. Onvoldoende commitment
Het is erg moeilijk om consensus te vinden in een team, omdat verschillende perspectieven en meningen altijd de overhand zullen hebben. Een oplossing vinden die iedereen tevreden stelt, is zelden mogelijk. Als er echter over ieders ideeën wordt nagedacht, is het team meer bereid om zich achter teambeslissingen te scharen. De meeste redelijke mensen staan er niet op dat hun mening altijd de overhand heeft, maar zijn tevreden wanneer hun inbreng is overwogen en aangepakt. We moeten er naar streven iedereen achter de beslissingen en plannen laten staan, om verdeeldheid en niet samenwerken te voorkomen.

4. Niet opnemen van verantwoordelijkheden

Als verantwoordelijkheden niet helder zijn, leidt dit tot verwarring en onduidelijkheid over wie wat moet doen. 

Lencioni stelt dat verantwoordelijkheden duidelijk vastgesteld moeten worden en regelmatig besproken moeten worden om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde lijn zit. Eén van de meest ongemakkelijke momenten die je je in een team kunt voorstellen, doet zich voor wanneer je een collega erop moet wijzen dat hij of zij onder de verwachtingen presteert of zich ongepast gedraagt. Het is echter noodzakelijk om elkaar op elkaars verantwoordelijkheden te wijzen.

5. Afwezigheid van resultaatgerichtheid
Leden van teams die geen focus hebben op gemeenschappelijke resultaten, zullen zich vaak bezighouden met politiek en concurrentie in plaats van samen te werken om de gezamenlijke doelen te bereiken. Stel gemeenschappelijke doelen op en communiceer deze helder naar iedereen. Maak duidelijk wat het groter doel is en wat van iedereen verwacht wordt. Iedereen moet weten hoe zij hun bijdrage leveren aan het succes van het team
.

Samengevat, door het opbouwen van vertrouwen, het creëren van betrokkenheid, te zorgen voor eendracht achter beslissingen, het opnemen van verantwoordelijkheden en samen te werken aan een gemeenschappelijk doel creëer je een effectief team en organisatie.

Geweldige teams brengen veel tijd samen door en besparen zo uiteindelijk tijd.

Tijd met elkaar doorbrengen helpt om een goede verstandhouding en vertrouwen op te bouwen. 
Het is ook vel gemakkelijker om conflicten face to face op te lossen en in realtime argumenten en tegenargumenten van teamleden te verzamelen. 
Persoonlijke ontmoetingen zorgen er  voor dat teamleden beter inzicht hebben in wat elk van hen doet en hoe een collega zijn vaardigheden misschien ook nog op andere gebieden benut kan worden. 

 

Heb je genoten van onze eerste blogpost? Klaar om er verder mee aan de slag te gaan? Met onze team journey en de teambox van Sam Ensterck bieden wij jullie alvast mogelijkheid om de wijsheid die dit boek biedt, toe te passen in jouw organisatie. Klaar om meer gelukkige, gezonde en betrokken teams te creëren?