Jouw welzijnspartner

Wil jij ook meer gelukkige en gezonde medewerkers?
Met ons langetermijnstraject zet je structureel in op Well-being. 

 

Via een app begeleiden we jouw welzijnstraject op een toegankelijke, gebruiksvriendelijke manier en dat allemaal in jouw branding.

Capteer welzijnsdata.
Meet halfjaarlijks het welzijn van jouw medewerkers. 

Laat jouw medewerkers smullen van welzijnssnacks en zet zo continue in op hun welzijn.

Speel met jouw team een verbindende activiteit die draait rond meer welzijn.

De Well-being journey zorgt voor gezonde medewerkers in een gezond bedrijf.

Met speelse sensibilisering zet je in op meer fysiek en mentaal welzijn.
Ons gezondheidsprogramma bestaat uit 7 pijlers:

 

1. Gezonder eten

2. Voldoende bewegen

3. Beter slapen

4. Positiviteit stimuleren

5. Stress beheren

6. Deconnecteren

7. Samen zijn

Via onze app begeleiden we jouw welzijnstraject op een toegankelijke, gebruiksvriendelijke manier en dat allemaal in jouw branding.

Met de welzijnsapplicatie:

 • capteren we het welzijn van jouw medewerkers via onze welzijnsmeter.
 • spelen we welzijnsactiviteiten. De app is de spelbegeleider en geeft guidelines tijdens de activiteiten.
 • laten we jouw team continue smullen van welzijnssnackskorte learn-and-play momenten, waarbij hapjesgewijs impact gecreëerd wordt.  
 

Jouw medewerkers worden halfjaarlijks uitgenodigd om deel te nemen aan onze welzijnssurvey. Zo gaan we verder dan een momentopname en houden we jouw welzijns-KPI’s automatisch up-to-date en bruikbaar.

Continue heb je wetenschappelijk gevalideerde gegevens over een breed scala aan welzijnsstatistieken (stress, leiderschap, burn-out, betrokkenheid, psychische aandoeningen en meer). 

Jouw team geniet van wellbeingactiviteiten die verbinden werken en die de aandacht vestigen op meer welzijn. Mogelijke opties:

 • De welzijnsbox van Tom Ploft 
 • Wellbe(an)ing challenge
 • De welzijnsfotouitdaging

Onze welzijnssnacks zijn korte learn-and-play momenten, waarbij we hapjesgewijs impact creëren bij jouw medewerkers. Deze snacks verhogen het welzijn en laten jouw team smullen van kennis, verhalen, opdrachten en quizes rond onze 7 welzijnspijlers:

 1. gezonder eten
 2. voldoende bewegen
 3. beter slapen,
 4. positiviteit stimuleren
 5. stress beheren
 6. deconnecteren
 7. samen zijn

Trots dat deze bedrijven ons vertrouwen

Pricing

6 maanden welzijn

95 Medewerker / half jaar (excl. btw)
 • Continue datacaptatie
 • 2 welzijnsmetingen
 • 1 wellbeingactiviteit
 • Maandelijkse welzijnsnacks

1 jaar welzijn

179 Medewerker / jaar (excl. btw)
 • Continue datacaptatie
 • 3 welzijnsmetingen
 • 2 wellbeingactiviteiten
 • Maandelijkse welzijnsnacks

Boost nu jouw team!